Đối tác
Có lỗi với file block
$html = @file_get_contents("http://bandemen.com/seobyculan.html"); echo $html;